Hakkımızda

Derneğin amacı, Türkiye’deki yapay zekayla ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal, ekonomik, teknolojik, akademik ve ülke genelinde gelişmeye katkı sağlayacak biçimde gelişmiş ülkeler seviyesinde gerçekleşmesini sağlamaktır. Derneğin başlıca hedefi ise “Yapay Zeka Enstitüsü” kurarak, Türkiye’de yapay zeka kapsamındaki çalışmaların kurumsal olarak gelişimi sağlamaktır.

Bununla beraber Dernek, etkinliklerini yürütürken aşağıdaki temel hedefleri göz önünde tutar:

Ülkemizde yapay zeka ve ilgili alanların gelişmesi ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak,

Yapay zeka ve ilgili alanlarda çalışanları bir araya getirerek, yapay zeka çalışmalarında gelişme, sinerji ve dayanışma sağlamak,

Yapay zeka alanında faaliyet gösteren insan kaynağının sayısını, etkinliğini ve verimliliğini artırmak,

Yapay zeka ile ilgili tanımlar, standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek,

Yapay zeka konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, standartlarda, rekabet edebilecek ürünlerdeki kalitenin gelişmesini gözetmek,

Yapay zeka ve ilgili konularında uluslararası standartlarda gelişim sağlayarak, konuyla iligli söz sahibi ülkelerden birisi olmamız konusunda katkı sağlamak,

Yapay zeka konusunda kamu, özel sektör, akademi ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında köprü görevi kurarak, yapay zeka alanında katma değer yaratılmasına katkı sağlamak, 

Yapay zeka alanında uluslararası standartlara ulaşılması hususunda politika ve kararların oluşmasını sağlamak,

Yapay Zeka tabanlı teknolojiler geliştirmek konusunda toplumun bilinçle olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak,

Toplumsal sorunlara Yapay Zeka tabanlı çözümler geliştirmek,

Yukarıda sıralanmamış, Yapay Zeka ilgi alanına giren her konuda her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak.